Interactie tussen Mens en Techniek

Dit vak - gebied lichten we toe;

Het vakgebied Human Technology slaat een brug tussen de mens met de techniek en visa versa.
Het doel is om de gebruiksvriendelijkheid in onze maatschappij, middels onderzoek en creatieve en innovatieve oplossingen, verder door te voeren. Naast kennis en het hebben van technisch inzicht, staat het bekijken van techniek door de ogen van de, mogelijk niet technisch, gebruiker centraal. We streven ernaar dat de gebruiker mee participeert in het ontwikkel en verbeter proces.

Beroepsbeoefenaar
De uitvoerder van dit beroep wordt  Human Technoloog of HT’er genoemd.

Mens en doelgroep
Er zijn vele gebruikers met hun eigen wensen en eigenschappen. Vaak mogelijk onder te brengen in een doelgroep.
Kennis hebben of nemen over de menselijke kenmerken van een doelgroep is een belangrijk deel van van een HT’er.

Techniek
Techniek dient de mens, tenminste dat willen we. Vaak wordt de dienst niet ervaren zoals hij was bedoeld, maar als onnodig ingewikkeld en frustrerend. Bewegwijzering, toegankelijkheid en leefbaarheid in (openbare) gebouwen laten vaak te wensen over.
Productieprocessen kunnen vaak een opwaardering gebruiken.
Irritaties bij gebruik van de mobiele telefoon, de afstandsbediening, huishoudelijke apparaten en machines zijn dagelijkse confrontaties dat het anders moet.

De 4 competenties
Een Human Technoloog maakt gebruik van de vier onderstaande rollen om een gebruiksvriendelijk-er product te verkrijgen;
• die van vertaler,
• onderzoeker,
• ontwerper,
• ondernemer.

De vertalende Human technoloog weet de taal van de techniek te verstaan en die van de gebruiker. De rol van vertaler is zeer belangrijk. Het vertalen van productspecificaties in praktische en toegankelijke informatie voor de consument en het vertalen van vragen en behoeften van consumenten voor productontwikkelaars en technici is dagelijkse kost.
Hiernaast speelt breed en kritisch onderzoek in het betreffende technische veld en de gebruiker een belangrijke rol.
Verbeterpunten worden voorgesteld en zo nodig worden innovatieve ontwerp ideeën ontworpen en aangedragen.
Om alles samen te kunnen brengen is de ondernemende rol van groot belang.

Het werkveld
De technische gebieden waar een human technoloog zijn beroep uitoefent zijn onderverdeeld in industriële producten, informatica en gebouwen.