De kracht van de mens en de natuur

Bij uitoefening van dit vak staat de mens als gebruiker centraal. Daarom is kennis en empathie zeer belangrijk. Kennis en het verstaan van de natuur met zijn natuurlijke wetjes en de mens met zijn eigenschappen en vaardigheden. Hoe ik deze relatie zie, wordt hieronder nader toegelicht.

We hebben allen dagelijks te maken met de mens en zijn/haar eigen zijn. We weten dat ieder mens uniek is. Dit gegeven maakt het leven boeiend, maar niet altijd gemakkelijk.

Het unieke individu
Ieder mens heeft zo zijn eigen kwaliteiten, zijn kennis, vaardigheden, gedragingen, behoeften en gebreken.
Een boeiend wezen dat opgroeit in een omgeving waar waarden, normen, vaardigheden, cultuur en gezamenlijke kennis de mens vormt.
Bovendien heeft ieder mens een eigen karakter, draagt erfelijke aanleg met zich mee en bepalen kracht, zienswijze en ervaringen mede de vorming van de persoon.

De basisontwikkeling en -waarneming
Als de mens is geboren, begint het waarnemen via trillingen en geluiden. Daarna nemen we contouren waar en gaan we om ons heen kijken. Dan is zien en waarnemen samen gekomen. De beelden die we dan hebben met hun contouren/vormen en kleuren zijn de basis voor de mens om te communiceren. Deze feiten en basis wordt door ons vaker toegepast dan we denken. Het is toch zo gewoon, dus staan we er te vaak niet bij stil.

Visueel ingesteld
Na trillingen komt, het zien. We zijn veel visueler ingesteld dan we denken. Het is zo veel meer bepalend en daarom krachtiger dan vaak gedacht.
Een klein kind krijgt vaak als eerste speelgoed een kubus met gaten met gekleurde ronde, vierkante en driehoek blokken. Dit doen we als mens niet voor niets. Deze basis behoefte en opgedane kennis wordt vaak niet ingezet tijdens ontwerp en het maken van producten.
De kracht van symbolen gaat ver. Er zijn mensen die beweren niet visueel zijn ingesteld, bijvoorbeeld diegenen die houden van veel teksten lezen.
Deze denkwijze …. klopt niet. Bij teksten wordt ook gewerkt met vormen, zoals letters, cijfers en symbolen zoals “ a - z, ^ - & @; - # ( ) en 1 – 9”. De kracht van symbolen wordt vaak onderschat en weggelaten.
De vorm met duidelijke lijnen en een goede achtergrondkleur bepalen voor eenieder een zichtbare vorm.
Blinde mensen visualiseren ook. Zij kunnen o.a. met hun handen, met behulp van geluiden en trillingen weten welke vorm een product heeft.

Het menselijke bewegingsapparaat en techniek
Dit is zo’n mooi respect afdwingend systeem, waar we veel mee kunnen. Te veel om hier uit de doeken doen. Voor nu houden we het op de mens met techniek. Een product bestaat niet zonder materiaal en een vorm. Hopelijk vertelt deze combinatie ons duidelijk welke beweging moet worden gemaakt om het product te bedienen. Wordt het heffen, duwen, trekken, draaien, plaatsen op, indrukken, vooruit bewegen, zitten schuilen enzovoorts.
Helaas wordt nogal eens wat anders voorgespiegeld b.v. we willen een deur openen, .. hé .. ó .. ik moet duwen in plaats van trekken. Als ik de hendel hef ga dan vooruit of is het juist stoppen.

Creativiteit en doelgroepen
De mens is zeer creatief. Kijk maar hoeveel technieken we inmiddels hebben bedacht. Soms komt de boodschap niet goed over, omdat er vele verschillende gebruikers zijn die verschillend denken en doen. Door creatiever om te gaan met de vele mogelijkheden die we hebben kunnen meerdere mensen “doel- groepen” een en hetzelfde product begrijpen en bedienen.
Voor sommige mensen is grotere vereenvoudiging nodig zodat wordt gestimuleerd om door te gaan en hun zwakke punten worden versterkt.

Voorbeelden van doelgroepen;
• Alfa of Bèta ingestelde mens
• Visueel en minder visueel ingestelde mensen
• De intelligent en minder intelligent bedeelde mens
• Actief en minder actievelingen
• De valide en minder valide mens

De mens onderschat natuurlijke wetten
Het begrijpen en onderkennen van de natuur wordt in onze maatschappij vaak niet voldoende begrepen, en dus te veel buiten beschouwing gelaten. De kracht en dus de invloed van de natuur wordt vaak gezien als is niet zo invloedrijk.
Maar o …… als blijkt dat de natuur zoveel invloed heeft op bijvoorbeeld onze producten en gebouwen. Vaak worden de meest basale zaken van de natuur te laat gezien en erkend.
Wind -stromingen, zon –invloed, water -loop en temperatuurswisselingen en materiaal eigenschappen worden zo vaak niet begrepen en toegepast. Extra aanpassingen, reparatie en vervanging blijkt dan helaas nodig.

“Denk een stap verder, vaak zijn dat meerdere stappen vooruit”