Gebruiksvriendelijkheid duurzaamheid

Denkt verrassend verder met u mee, naast gebruiksvriendelijkheid is duurzaamheid ook een van onze pijlers. Verfrissend vanuit andere hoeken kijken, naar situaties, brengt vrijheid en rust in doen en maken.

MeT ont-wikkeling houdt zich bezig met een brug slaan tussen de gebruiker van gebouwen en techniek. (een product) Wij willen ondersteuning bieden aan o.a. de bedenker, de maker en of de gebruiker bij het realiseren en gebruiken van een gebruiksvriendelijk gebouw en technisch product.

De “nog net niet kapot producten” willen we zo veel mogelijk uit de wereld helpen.

Het is belangrijk dat de technieken die we gebruiken zo werken dat het geen stres oplevert. Hierdoor kan een product omarmd worden en word de ó zo noodzakelijke en wenselijke duurzaamheid een handje geholpen.

De bedenker, maker kan zo ook langer trots zijn op het mooie product. De onderhoudskosten vooral bij gebouwen, kunnen we hiermee verlagen, zodat we een zelfstandig en nog duurzamer product tot onze beschikking krijgen.

Door écht stil te staan bij de juiste keuzes kunnen we zelfs respect afdwingen voor wat we met elkaar hebben. Zelfs vandalisten zijn hier gevoelig voor.

 

De sterke en niet sterke-kanten van de mens, de kracht van techniek en zijn valkuilen.

Wie is toch die ander? die anders doet?