Ontrafelen en her-ontwikkelen

Het probleem ont -rafelen
Belangrijk is om eerst te onderzoeken, te ontrafelen, wat de problemen zijn die worden ervaren. Misschien is het probleem bekend, maar is oorzaak niet duidelijk en moet het onderzocht worden.
MeT ont-wikkeling, kan voor u middels o.a. brainstormcessies, interviews, vragenlijsten, en filmopnamen er achter komen waar het probleem ligt. Samen met de gebruiker bekijken en onderzoeken we het probleem.
Gebleken is dat er gebruikers zijn met hele goede ideeën, maar die hier niet makkelijk mee naar buiten komen. De uitdaging is om dit zichtbaar te krijgen.

Het onderzoek richt zich o.a. op de behoeften van de gebruiker, de materialen die zijn toegepast, de technieken, de feedback van het product, de kleuren en de vormen die zijn toegepast.

Herontwikkeling
Na kennis te hebben genomen van het probleem, zoeken we oplossingen. Niet statisch van achter ons bureau, maar samen werken met de gebruiker en evt. op de werkvloer.
Nadat de nieuwe ideeën zijn geïmplementeerd, kijken we gezamenlijk of het probleem nu is verholpen, zo niet dan volgt fine tuning.

Er kunnen projecten zijn waar o.a. aanpassingen door een extern bedrijf moeten worden uitgevoerd. Er wordt goed gekeken welk bedrijf het beste past om mee samen te werken. Waar op wordt gelet is o.a.; biedt het bedrijf de juiste kennis, begrip voor de gebruiker of het bedrijf, zijn ze flexibel ingesteld en kunnen en durven ze verder mee te denken.
Externe bedrijven kunnen zijn o.a.;
• Bouwbedrijven
• Nieuwe producten of aanpassingen ie alleen door erkende/gecertificeerde bedrijven mogen worden uitgevoerd.
• ICT-bedrijven
• Of voor het maken van berekeningen,
• Voor vergaande ontwikkelingsvraagstukken

.. Techniek staat ter dienst aan de mens. Veel is er al ontwikkeld en word verbeterd,
maar er is nog een hoop te doen…,
daar wil MeT ont-wikkeling in bijdragen.