Staat ten dienst aan de mens

Met de komst van de techniek is al langer gebleken is extra versterking mogelijk. De uitvinding van het wiel bevestigt dit, deze draait al heel wat jaren mee.

We creëren steeds meer technische toepassingen, maar we vergeten regelmatig de natuurlijke wetten. Ook lijkt het soms steeds complexer te worden. Daarom blijft het belangrijk dat “vereenvoudigen” hoog op de wensenlijst blijft staan.
Onze technieken moeten gemakkelijk te gebruiken en te beleven zijn, zij moet tòch ten dienste staan aan de mens. Waarom beschikken we anders over deze technieken? Hierbij een heel simpel voorbeeld;

Eten met uw handen, dat kan … maar bij hete soep en geen lepel … wordt het wel wat lastig.
Dus kunnen we de stelling “ter dienste staan” met ja beantwoorden.
Wij bepalen wat wij met de lepel doen, niet de lepel.

Gemak / ongemak
Heerlijk als we er fijn gebruik van kunnen maken dat het ook werkt. O wèè als we er niet ontspannen in kunnen zijn, mee kunnen werken of mee om kunnen gaan. Als het in onze ogen of uit ervaring gewoon irritant is.
Het is doodzonde. Geboren is ….. de frustratie ….. gooi in de hoek, breek maar af of weg ermee …. nooit meer kopen en de verspilling.
Soms is het zo erg dat een nieuw product “ het nog net niet kapot principe” met zich mee draagt.

Vaak worden technische toepassingen niet ervaren zoals aanvankelijk was bedoeld, maar als onnodig ingewikkeld. Zo worden frustraties bij de gebruiker opgewekt.

Wat kom ik vaak tegen
• Bewegwijzering, toegankelijkheid en leefbaarheid in (openbare) gebouwen laten vaak te wensen over.
o Sorry ik kan de weg niet vinden? < Terwijl er route wijzers geplaatst zijn.
o De ruimte is te warm of te koud. < Vaak kan hier slecht op worden geanticipeerd.
o Flexibel gebruik van gebouwen, duurzaam wonen is onmogelijk.
o Levensloop bestendig bouwen blijkt niet goed uitgevoerd
• Onnodig veel onderhoud, omdat de gekozen materialen niet deugen. Kijk maar naar groene/natte gebouwen, door slechte afwatering, open steensoorten ed.
• Huishoudelijke apparaten waar de bediening zo slecht van is dat de gebruiker het weggooit .
• Gereedschappen en andere dagelijkse gebruiksvoorwerpen, die niet gebruikersvriendelijk en niet duurzaam zijn.
• Productieprocessen blijken na jarenlang gebruik, aan verfijning of opwaardering toe zijn.
• Gebruiksaanwijzingen, geleverd bij producten, zijn onjuist en onbegrijpelijk.
• Zwakke materialen
• Mooie producten en vormen worden vaak gezien als goed, waarom is mooi fijner en of goed???

Veel is er al ontwikkeld en wordt verbeterd. Hier is blijkbaar beter uitgegaan vanuit de visie van de gebruiker.

Materialen en duurzaamheid
Vele materialen hebben we tot onze beschikking. Vaak wordt onvoldoende nagedacht over hun toepassing en de duurzaamheid. We hebben gezien dat het zeer duurzame product koper wordt versmolten met kunststof. Hoe willen we dit weer terug kunnen geven aan de natuur. Waarom koper versmelten? Deze mooie en sterke stof is van zich al goed.

Vormen en kleuren in de techniek
Zeer belangrijk zijn, zoals al eerder omschreven, vormen en contouren. Een van de eerste zaken die we na de geboorte waarnemen. Waarom werken we hier niet vaker mee!!
Als de vorm niet dat vertelt wat er mee gedaan kan worden of wat het doet, dan praten wij in ons vakjargon over “product geeft geen goede feedback”, b.v. een deurkrik druk je niet in.

De betekenis en kracht van kleuren worden vaak onderschat.
Als een verkeerslicht op zijn kop zou hangen, zullen we nog weten wat er wordt verlangd als het rode licht brand. Voor mensen die aan kleurenblindheid lijden kan een vorm (symbool) helpen om kleuren te onderscheiden van elkaar.
De toegepaste kleuren bij producten / technieken kunnen een sfeer en of boodschap afdwingen. De gekeurde lijnen op de vloer van een sporthal houdt een boodschap in, wat mag en niet mag.
Hiernaast kunnen kleuren de overgang en of scheiding tussen het een en ander versterken of niet versterken. Versterken zien we bij zebrapaden en niet versterken of wel rustgevend in het donker ervaren we door b.v. de ouderwetse Citroën gele koplampen.